Glasapplique

Glasapplique

Glasapplique

Glas appliqueren is een relatief jonge en daardoor minder bekende vlakglas bewerking. Het is een techniek die na 1945 door kunstenaars veelal werd toegepast voor het realiseren van glaskunstwerken met een groot oppervlak. Bij appliqueren, dat letterlijk het aanbrengen van oplegwerk betekent, worden gekleurde stukken glas verlijmd op een blanke dragende ruit. 
Vanwege deze grote vrijheid in vormgeving en door de sprankelende combinatie van licht en kleur is glasappliqué heel interessant voor kunstenaars.
Bij deze vorm van glasbewerking gebruiken we geen lood, maar lijm. 

Glasapplique restaureren

Het restaureren van glas-appliqué vergt een gedegen vooronderzoek naar de toegepaste lijmsoort. Dat onderzoek richt zich met name op het oplossen of week maken van de lijm, zodat het glas kan worden losgemaakt van de drager. Enkel op deze wijze kan het glas worden hergebruikt en behoudt het kunstwerk zijn oorspronkelijke waarde. Gebroken of ontbrekend glas wordt opnieuw gesneden uit gelijksoortig glas, zoals mond-geblazen ‘echt-antiek’ glas.
Een andere methode om glas-appliqué te restaureren is het maken van een replica. Het bestaande kunstwerk wordt dan in zijn geheel vervangen. Een opdrachtgever kan hier uit kostenoverweging voor kiezen. Het maken van een replica is goedkoper dan het investeren in het onderzoek ter behoud van het glaskunstwerk, waarvoor uit specifiek culturele, esthetische of historische overwegingen wordt gekozen.
 

Stappen Glasapplique restaureren

 • Wrijf afdruk/ vast leggen (rapporteren) oorspronkelijke situatie
  Een wrijfafdruk is een groot vel papier waarop de gehele glasapplique op ware grootte is ingetekend, en waarop is aangegeven wat aangepast of hersteld moet worden. 
 • Glas delamineren. Lijm oplossen
  De lagen glas worden van elkaar gehaald door de gebruikte lijm te laten oplossen.
 • Bijsnijden en glassoorten 
  Gebroken glas wordt vervangen door gelijksoortig glas van eenzelfde kleur en structuur als het originele glas
 • Dragende veiligheid ruiten 
 • Brandschilderen 
  Indien nodig, wordt er een replica gemaakt van brandschilderwerk. Brandschilderwerk betekent verf middels een oven op het glas branden. Dat gebeurt door het zetten van contouren en het gebruik van emailles (pigment) en grisailles. 
 • Reinigen en voorbereiding voor lijmen
  De ondergrond waarop gelijmd wordt, moet goed schoon zijn en vlak liggen. Het gebied waar geen lijm op moet komen wordt afgeplakt met tape en folie. Het lijmvlak wordt omrand met afdichtband om te voorkomen dat de lijm wegloopt. Vervolgens wordt de lijm op de glazen ondergrond gegoten.. 
 • Lijmen
  Als de lijm goed verdeeld is, plaatsen we voorzichtig de glasstukken erop. 
  Om te voorkomen dat er te veel bellen in de lijm tussen de lagen glas ontstaan, wordt er gewerkt met heel vloeibare lijmen. Vroeger waren dit lijmen op kunstharsbasis, maar tegenwoordig wordt er meer gebruikt gemaakt van siliconen lijmen. Deze lijmen zijn heel flexibel  en vergelen weinig. Dit heeft als voordeel dat het werk zelden breekt door temperatuurverschillen en er decennia mooi uit kan blijven zien.
  Glas-appliqué, of beter gezegd de lijmen die voor het appliqueren gebruikt worden, staan voortdurend bloot aan zonlicht, temperatuurwisselingen en vocht.
 • Lijmresten verwijderen
  Als de lijm goed gedroogd is, wordt alle tape verwijderd en het glas schoongemaakt.